Kontakt

Agro Company s.r.o.
Imre Madácha 2020/11
929 01 Dunajská Streda
web: http://www.agrocompany.sk
e-mail: info@agrocompany.sk

Identifikačné čísla:
IČO: 44 641 664
DIČ: 2022788570
IČ DPH: SK2022788570
Zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Trnava, číslo: 23472/T.


Copyright: AGRO COMPANY s.r.o., 2009; Webdesign: Vince Rózsár - ROVIN